038-4654480

Hoe zit het nou met antibiotica?

Er is de laatste tijd nog wel wat discussie over geweest: het gebruik van antibioticum in de (dier)geneeskunde. De wetten omtrent de afgifte hiervan zijn aangescherpt om te voorkomen dat er in de toekomst geen goede werkzame antibiotica meer beschikbaar zijn voor ons en ons nageslacht. Bij elke antibioticum kuur bestaat er namelijk een kans op het vormen van resistente bacteriën: deze bacteriën zijn niet meer gevoelig voor één/meerdere antibiotica, en kunnen zich ongestoord gaan vermeerderen.

Dit heeft ook binnen de diergeneeskunde geleidt tot het aanscherpen van de regel-/wetgeving rondom het voorschrijven van antibioticum. Ten eerste is het wettelijk verplicht om bij het voorschrijven van een antibioticum het betreffende huisdier eerst gezien te hebben, om te voorkomen dat er klakkeloos antibioticum wordt afgegeven.

Daarnaast zijn de verschillende soorten antibiotica verdeeld in groepen. Wanneer een antibioticum, bijvoorbeeld een oorzalf, niet goed aanslaat mag niet elke zalf zomaar voorgeschreven worden. Om te voorkomen dat de middelen die in de humane geneeskunde veel voorgeschreven worden bij ons te vaak worden voorgeschreven, met de resistentie risico’s daarbij, is het voor bepaalde medicatie verplicht om voorafgaand een gevoeligheidsbepaling te doen. Dat wil zeggen: kijk niet raar op als de dierenarts voorstelt om een kweek af te nemen voordat er een verdere therapie wordt ingesteld. Volgens de huidige wetgeving zijn we daartoe verplicht.

Verder is ook lang niet altijd een antibioticum nodig. Heel veel aandoeningen en ontstekingen worden niet veroorzaakt door een bacterie. Het voorschrijven van een antibioticum in deze gevallen zal niet bijdragen aan het herstel en kan dit herstel in sommige gevallen zelfs vertragen. Wat wel belangrijk is, is dat de juiste oorzaak van de ontsteking wordt gevonden en zo snel mogelijk wordt geëlimineerd. Daarom zullen wij ook altijd adviseren om uw huisdier te laten nakijken door een van onze dierenartsen wanneer u vermoedt dat er iets niet in orde is.

Om te voorkomen dat er resistente bacteriën ontstaan is het altijd erg belangrijk om de medicatievoorschriften goed te volgen. Maak een voorgeschreven kuur altijd af, zelfs als de klachten na een paar dagen al verdwenen zijn!