038-4654480

Het is niet bekend welke stof in druiven giftig (toxisch) is voor de hond. Zowel verse als gedroogde druiven, dus rozijnen en krenten, zijn giftig. Men weet zelfs niet zeker of de rest van de plant ook giftig is. Ook voor katten en fretten is het giftig, maar vergiftiging wordt met name bij honden gezien.

Druiven en krenten, verwerkt in voedingsmiddelen, kunnen ook giftig zijn. Beschreven zijn vergiftigingen met vruchtencakejes met rozijnen, hartige taart met rozijnen, chocoladerepen met rozijnen en andere gebakken producten met druiven of rozijnen zoals krentenbrood, scones en mueslirepen.

Deze informatie komt van het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Dierenartsen met een dier met druivenintoxicatie klik hier (scroll naar beneden naar Vitis vinifera).

Elke hoeveelheid kan giftig zijn!

Uit veiligheidsoverwegingen zou bij inname van elke hoeveelheid druiven, rozijnen of krenten moeten worden gestart met behandeling.

Wij hebben een hondje van 7 kg behandeld, hij had 6 kleine druiven gegeten en werd na 1 dag ziek. Wij konden hem niet redden!

Deze mooie Spaanse foto vonden wij op internet. Veel mensen weten niet dat druiven en rozijnen giftig zijn voor honden, katten en fretten.

Laten braken!

Druiven worden slecht verteerd. Daarom kan men nog lange tijd (tot 4 uur of langer) na inname de hond laten braken. Laten braken kan alleen als de hond wel goed actief / alert is. Na het braken moet speciale norit poeder worden gegeven (zie onder).

Symptomen bij de hond

6 tot 24 uur na inname beginnen de symptomen:

 • braken, diarree, buikpijn
 • niet willen eten
 • sloom, slap
 • ataxie (dronken gang)
 • veel plassen, of te weinig plassen
 • veel drinken

Bloedonderzoek!

Bloedonderzoek kan binnen 24 uur al sterke afwijkingen laten zien. Er kan een te hoog Calcium, fosfaat, kalium (electrolyten), amylase, glucose, ureum (BUN) en creatinine te zien zijn. Dit zijn aanwijzingen voor acuut nierfalen. Hoe afwijkender de waardes, hoe slechter de prognose (voorspelling) is. Als de waardes verhoogd zijn kan de dierenarts proberen deze te verlagen door continu infuus en eventueel medicijnen voor enkele dagen. Er zijn dan ook herhaaldelijke bloedonderzoeken nodig om te zien of er verbetering in zit. Als er geen afwijkingen zijn is verstandig om de bloedwaarden elke dag te controleren voor ten minste drie dagen. Als er dan toch afwijkingen ontstaan dan moet direct een behandeling ingezet worden. Als er na drie dagen nog steeds geen afwijkende waarden zijn gevonden, is het onwaarschijnlijk dat nierfalen nog zal ontstaan.

Op deze foto is een Spaanse hond te zien die regelmatig van een lekker trosje druiven geniet. Heel veel mensen weten niet dat druiven en rozijnen giftig zijn voor honden, katten en fretten.

Nierfalen

Wanneer een dier acuut nierfalen heeft, kunnen de nierwaarden (altijd ureum en kreatinine) maar eventueel ook andere waarden (Calcium, fosfaat, kalium) verhogen. Acuut nierfalen kan verbeteren of weggaan door enkele dagen veel infuus te geven, als je er snel bij bent. Maar een andere mogelijkheid is dat de hond nierfalen houdt en dit is soms wel en soms niet leefbaar. Er is speciale voeding en medicatie voor honden met nierfalen, waardoor het vaak een tijd goed kan gaan. Maar of dit weken, maanden of jaren is, kan niet precies voorspeld worden. Een hond met nierfalen heeft de volgende symptomen in mindere of meerdere mate:

 • dunner worden
 • slecht eten, lust bijna niets meer
 • snel moe, veel slapen
 • veel drinken
 • veel plassen, in huis plassen
 • misselijk (soms)

Als de hond na de infuus behandeling weer is opgeknapt, is de vraag in hoeverre de nieren nog beschadiging behouden, dus of er nog blijvend nierfalen is. Op de laatste dag van het infuus kunnen de nierwaarden weer goed gezakt zijn. Maar deze zouden na het infuus weer kunnen stijgen, als er toch blijvende schade aan de nieren is.  Je zou een paar dagen na de infusen het bloed opnieuw kunnen testen om te zien hoe de nierwaarden zijn. Wat wel verwarrend is, is dat het ene dier met hogere waardes kan leven dan het ander. Je moet dus ook naar het dier zelf kijken.

Welke ziektes lijken er op?

Als het bloed wordt getest, kunnen er ook andere ziektes zijn waar de dierenarts aan kan denken. Het is goed om daar ook naar te kijken, aangezien er ook veel honden schijnen te zijn die helemaal niet ziek worden van druiven. Een paar aandoeningen die er op zouden kunnen lijken:

 • braken en diarree door een virus of bacterie
 • pyelonefritis = nierbekkenontsteking (bacterie in de nieren)
 • nierfalen door andere oorzaak
 • Addison of verbloemde Addison
 • rughernia
 • leverprobleem

Het geven van norit

Onderstaande tekst is gekopieerd van de website van het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum en bedoeld voor dierenartsen:

Dosering hond / kat: 1-2 g/kg (max. 50 gram) binnen 1-2 uur na inname. Bij inname van grote hoeveelheden, of toxinen die de maaglediging vertragen, kan tot 4 uur na inname worden overwogen geactiveerde kool toe te dienen.
Geactiveerde kool in poedervorm, (bv. Norit Carbomix poeder), is bij een vergiftiging de aangewezen methode vanwege het grote absorberende vermogen. Tabletten zijn niet effectief genoeg, ook niet indien ze fijngestampt worden.
Norit Carbomixpoeder is bv. verkrijgbaar in de humane apotheek. Indien wenselijk kan toediening van geactiveerde kool vergemakkelijkt worden door het te vermengen met waterig diervoeder (bij honden en katten). Het absorptievermogen wordt hierdoor niet, of in maar geringe mate, beïnvloedt. Bij een éénmalige gift zijn laxantia niet geïndiceerd.
Let op: Wanneer geactiveerde kool gegeven wordt als absorptie verminderende maatregel is het niet zinvol om binnen een paar uur daarna orale medicatie te geven.