Hartmedicatie

Home » Uncategorized » Hartmedicatie

on aug 1, 18 • by • with

Torasemide

Nierfunctie, hydratatiestatus en serum elektrolyten zouden gecontroleerd moeten worden: – Bij aanvang van de behandeling – Van 24 uur tot 48 uur na aanvang van de behandeling – Van 24 uur tot 48 uur na aanpassing van de dosis – In geval van bijwerkingen. Gedurende de behandeling van het dier, zouden deze parameters op zeer regelmatige tijdstippen gecontroleerd moeten worden, in overeenstemming met de baten/risicobeoordeling van de behandelende dierenarts.

Verhoogde renale bloedwaarden en nierinsufficiëntie worden zeer vaak waargenomen gedurende de behandeling. Ten gevolge van de diuretische werking van torasemide, worden hemoconcentratie en zeer vaak polyurie en/of polydipsie waargenomen. In geval van langdurige behandeling, kunnen elektrolyten deficiënties (inclusief hypokaliëmie, hypochloremie, hypomagnesiëmie) en dehydratatie voorkomen. Gastro-intestinale symptomen, zoals braken, verminderde of geen feces en, in zeldzame gevallen, zachte feces, kunnen waargenomen worden. Het optreden van zachte feces is voorbijgaand, mild en vereist geen stopzetting van de behandeling. Erytheem van de binnenzijde van de oorschelp kan waargenomen worden.

Torasemide kan de renale excretie van salicylaten verminderen, wat leidt tot een verhoogd risico op toxiciteit. Gelijktijdige toediening van torasemide met (o.a. enalapril theofylline) kunnen hun klaring uit de systemische circulatie verminderen.

Pin It

Related Posts

Comments are closed.

« »

Scroll to top