038-4654480

U kunt uw konijn(en) bij ons laten chippen. Het chipnummer wordt dan geregistreerd op het adres van de eigenaar. U krijgt een formulier mee waarop staat hoe u deze registratie  zelf kunt aanpassen, als u bijvoorbeeld verhuist. Wij werken met Petbase, daarbij is het later aanpassen van de gegevens voor u gratis.

Als u een afspraak maakt kunt u kiezen of u het konijn ook wilt laten nakijken, dan betaalt u ook een consult. Geef dit van te voren aan bij de afspraak.

Een chip is zo groot als een rijstkorrel en wordt ingebracht via een injectie. De dierenambulances en dierenasielen hebben een chip reader waarmee ze het nummer van de chip kunnen aflezen.

Lees hieronder meer over het (belang van) chippen:

Konijnenleed voorkomen door chippen

In Nederland is het  chippen en registreren van honden al twee jaar verplicht. Dit is met name van groot belang bij het opsporen van malafide broodfokkers en handelaren. En natuurlijk om eigenaren van gevonden honden te kunnen vinden.
Chippen van konijnen is in Nederland niet verplicht en gebeurt nog zeer weinig tot helemaal niet. De meeste instanties controleren niet of een gevonden konijn een chip heeft. En omdat de meeste instanties toch niet controleren zijn slechts weinig eigenaren geneigd om hun konijn te laten chippen. Een vicieuze cirkel die als gevolg heeft dat verplicht chippen van konijnen nog ver weg is.

Stichting KonijnenBelangen is van mening dat het verplicht chippen zeer veel konijnenleed kan voorkomen. Immers kunnen broodfokkers niet zomaar hun gang meer gaan. Ook eigenaren die hun konijn(en) in bos of park dumpen, of in een kooi bij het grofvuil zetten, kunnen opgespoord worden. Hierdoor kan preventief gewerkt worden aan het zeer grote probleem van gedumpte konijnen (minimaal 12.000 in 2012 en dit aantal loopt jaarlijks op).

Stichting KonijnenBelangen

Om dier eigenaren bewust(er) te maken van het belang van chippen heeft Stichting KonijnenBelangen ons, als konijndeskundig dierenkliniek vermeld op de Konijnendokterlijst op konijnen.nl, gevraagd om het chippen van konijnen meer te promoten.