038-4654480

MeloxidylCarporal, en Rimadyl zijn middelen die langdurig gebruikt wordt voor artrose bij hond en kat. Deze middelen (NSAID’s) zijn belastend voor o.a. de nieren. De kat willen wij voortaan 1x per jaar op (gratis) controle zien, waarbij een (betaald) bloedtestje optioneel is. Bij de hond willen we graag 2x per jaar de nieren controleren met een klein urineonderzoek, en de hond moet 2x per jaar gewogen worden.