038-4654480

Het verwijderen van de schildklier bij de kat wordt op onze kliniek soms gedaan. Het heet ook wel thyroidectomie, de schildklier heet namelijk in de geneeskunde thyroid orgaan.

De schildklier is verdeeld aan beide zijden van de luchtpijp. Bij katten met hyperthyroidie zullen 1 of beide delen vergroten. In meer dan 70% van de gevallen zijn ze beide vergroot.

Eenzijdige of beiderzijdse vergroting

Het verwijderen van de schildklier wordt door ons aanbevolen als de kat een eenzijdige schildklier vergroting heeft. Het schildklier orgaantje aan de andere zijde is dan juist kleiner geworden (atrofie). Met normaal onderzoek  (voelen met de vingers langs de hals) is niet 100% te onderscheiden of de aandoening eenzijdig of beiderzijds is. Daarvoor is een scan nodig onder narcose, met radioactief jodium. Dit kan bij een specialistenkliniek. Als we deze scan niet maken dan kan de operatie wel plaatsvinden maar er is meer kans dat de operatie niet helpt.

De operatie

Bij de operatie verwijderen we alleen het vergrote deel. Indien we beide schildklier orgaantjes verwijderen dan zal de kat helemaal geen schildklier hormoon meer aanmaken en moet de kat na de operatie alsnog medicatie krijgen en periodieke bloedonderzoeken, daarom is het niet zinvol om deze katten te opereren.
U mag de kat ’s ochtends brengen en ’s middags weer ophalen. De volgende dag wordt u op controle verwacht en wordt er een klein bloedonderzoekje gedaan naar de calciumwaardes. Dit is belangrijk omdat deze na de operatie soms kunnen veranderen en dat kan dodelijk zijn.

Complicaties

Bij de operatie kunnen complicaties optreden. Er lopen belangrijke zenuwen aan beide zijden van de luchtpijp en  en aan de voor-en achterkant van de schildklier orgaantjes zit een bijschildkliertje (dus in totaal 4), deze kliertjes kunnen per ongeluk mee verwijderd worden. Daardoor kan de kat de volgende aandoeningen ontwikkelen: hypoparathyroidie, syndroom van Horner, larynxparalyse en blijvende hypothyroidie. De kans wordt al kleiner door maar 1 zijde te opereren en uiteraard door erg goed op te letten bij het opereren!
Ook heeft de kat met een vergrote schildklier een verhoogd risico tijdens de narcose. De nieren zijn op oudere leeftijd vaak minder sterk en katten met vergrote schildklier hebben vaak cardiomyopathie, dat is een hartkwaal als gevolg van langdurig te hoge schildklierwaarde.  Daarom gebruiken wij een aangepaste narcose die weinig belasting geeft voor hart en nieren.

De kosten

De operatie zelf kost ca. 260 euro.

Er zijn meerdere bloedonderzoeken nodig voor en na de operatie. Van tevoren willen we dat de schildklierwaarde netjes is en de nierwaardes niet te hoog. Dit moet blijken uit een bloedonderzoek. Na de operatie willen we de calciumwaarde meten omdat die gevaarlijk kan veranderen. 6 weken na de operatie

Krijgt uw kat al een tijdje pilletjes voor de schildklier en is daardoor de schildklierwaarde al netjes, dan hoeven we dit niet nogmaals te testen. Wij willen dan graag het recente bloedonderzoek bekijken voordat we opereren. De dag na de operatie moeten we sowieso bloedonderzoek doen voor de Calcium waarde. 10 dagen na de operatie volgt er een wondcontrole. De kosten van het intake consult, operatie en het bloedonderzoek de dag erna, zijn bij elkaar ca. 390 euro. Na 6 weken moet er een controle en uitgebreider bloedonderzoek gedaan worden, met oa Calcium en schildklierwaarde. Dan zullen we pas zien of de operatie geholpen heeft. De kosten hiervan zijn ca. 100 euro.

Wij adviseren om het verwijderde weefsel op te sturen voor pathologisch onderzoek, dit kost ca. 100 euro. Er kan dan bekeken worden of het inderdaad een goedaardig tumortje was (heel somsis het kwaadaardig) en of er ook bijschildklierweefsel is weggehaald. Als het een kwaadaardige tumor is dan zal de kans groot zijn dat er uitzaaiingen zijn en dat de schildklierwaarde erg hoog blijft ondanks pilletjes. Als er veel bijschildklierweefsel is weggehaald dan is de kans groter dat de Calciumwaarde verandert en dat is gevaarlijk (maar daarom doen we ook al een paar keer bloedonderzoek).